Heti foglalkozások 70.

Tematikus foglalkozás – Az önkéntesség

A tematikus foglalkozáson az “A” komponens tanulóival az önkéntesség témaköréről beszélgettünk. Megfogalmaztuk, hogy az önkéntesség olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára, továbbá az önkéntes nem helyettesíti a fizetett munkaerőt. Előnye, hogy elősegíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a szegénység, a kirekesztődés csökkentéséhez és a teljes foglalkoztatottsághoz. Az önkéntesség segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében.

Tematikus foglalkozás – Európai Unió

A projekt tematikus foglalkozásán a “B” komponens tanulóival az Európai Unió témakörét dolgozzuk fel. Ezen a mai foglakozáson az Európai Unió országaiban a Vízkereszt megünneplésének hagyományairól beszélgettünk. Megismertük az egyes országok szokásait, és a hagyományok őrzésének fontosságát beszéltük meg.

Tantárgyi fejlesztés – Magyar nyelv

„A szeretet ünnepén” címmel a tanulók 10-12 mondatos fogalmazást készítettek a foglalkozáson, a szövegalkotás tartalmi és formai jegyeit követve. A tanulók figyelmét felhívtam, hogy tartalom és forma mellett hangsúlyos szerepet kapjon munkájukban a külalak is. Sajnos egyre gyakoribb a gyermekek körében a gyors munka, a csúnya írás. Ezen az órán kiemelt figyelmet fordítottunk az esztétikai érzés fejlesztésére, a szépírás, a külalak fontosságára. A foglalkozás végén mindenki bemutatta munkáját, s néhányan meg is osztották élményeiket.

Tantárgyi fejlesztés – Matematika

A közönséges tört kétféle értelmezésével, szemléltetésével kezdtünk: mint az egység valahányad részének többszöröse, illetve mint több egész egyenlő részekre osztása. Mennyiségek törtrészét határoztuk meg, számegyenesen ábrázoltuk a törteket, adott alakzatok törtrészét színeztük be. Számolási készség fejlesztése érdekében műveleteket végeztünk a törtekkel.

Nyelvi foglalkozás – idegen nyelv – angol

Hazánk nemzeti ünnepei

Ezen a foglalkozáson a magyar nemzeti ünnepeket beszéltük meg, természetesen a gyerekek szintjének megfelelően. Korábban már megemlítettük a karácsonyt, annak jellemzőit. Először a március 15-el kapcsolatban írtunk le néhány mondatot. Ezt követte a húsvét, ahol az angol szokások is szóba kerültek. A pünkösd következett, majd augusztus 20-a. Az ünnepek sorát október23-al zártuk. Néhánynál a történelmi háttér hiányzott, hiszen még történelemből nem tanulták ezeket.

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.