Iskolánkról

Iskolánk, az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmény.

Tantestületünk keresztény elkötelezettségű, felkészült, jó szakemberekből áll. Pedagógusainkra az új módszerek iránti nyitottság jellemző.

A magas szakmai színvonal és a vallásos nevelés biztosításához iskolánkban olyan légkört teremtünk, amelyben tanulóink otthon érzik magukat és ebben a családias légkörben könnyebben teljesítik a szülők és a pedagógusok által megfogalmazott elvárásokat.

Valljuk, hogy a pedagógus személyisége alapvető motivációs tényező, közvetetten meghatározója a tanulói teljesítménynek, a tantárgy iránti érdeklődésnek, a személyes kapcsolatok minőségének.

A ránk bízott tanulók emberi értékeinek, lelki egészségének megőrzését, értelmi és érzelmi intelligenciájának, magatartási szokásainak, alkotásvágyának továbbfejlesztését, sikerélményt biztosító, szeretetteljes, mindenkire személy szerint odafigyelő, segítő légkör megteremtésével biztosítjuk.

Feladatunk, hogy elősegítsük az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását az órai munkában és a tanórán kívüli tevékenységekben (napközi, tanulószoba, szakkörök, kirándulások), megemlékezéseken, lelki és szabadidős programok keretében, valamint tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal.

A tanév jeles napjai évről évre visszatérnek az iskola életében. Megünneplési módjuk szokásrendet, hagyományt alakít ki és magyarságtudatunk kialakításában jelentős szerepet játszanak: megtanítanak az ünneplés módjaira, megerősítik gyökereinket, a folytonosság tudatát, és stabilitást adnak.

 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.