Heti foglalkozások 66.

Tematikus foglalkozás – Egészséges életmód

A tematikus foglalkozáson az “A” komponens tanulóival az egészséges életmódról, annak kialakításáról beszélgetünk.

A Táplálkozás témakörét folytattuk ma is. A tápanyagforrások és az egészséges táplálkozás” – a táplálékpiramis alapos elemzése után interneten megnéztük különböző kultúrák étkezési szokásait. Ezután csoportokban az általuk hozott újságcikkekből, képekből prezentációt készítettek (országonként).

Tematikus foglalkozás – Európai Unió

A projekt tematikus foglalkozásán a “B” komponens tanulóival az Európai Unió témakörét dolgozzuk fel. Ezen a foglakozáson az Európai Unió értékei és céljai voltak a fő témáink. Csoportmunkában dolgoztunk: egy-egy ismeretterjesztő szöveget kaptak a diákok, amit csoportinterjú formájában dolgoztak fel.

Tantárgyi fejlesztés – Magyar nyelv  66. foglalkozás

A magyar nyelv napját továbbra is ünnepelve a hónap utolsó projektes foglalkozása keretében mindenki elszavalta vagy felolvasta a legkedvesebb versét vagy rövid novelláját. Körben ülve beszélgettünk arról kinek, miért esett a választásra az előadott költeményekre. A foglalkozás végén pedig szavazást tartottunk, kinek volt a legjobb az előadása.

Tantárgyi fejlesztés – Matematika 66. foglalkozás

Téglatest és kocka tulajdonságait vizsgáltuk, elkészítettük a hálójukat, meghatároztuk a felszínüket és térfogatukat. A gyakorlati élettel kapcsolatos szöveges feladatokat oldottunk meg, megmutatva a matematika és a mindennapi élet közötti kapcsolatot, fejlesztve a szövegértelmezést, térszemléletet, számolási készséget.

Nyelvi foglalkozás – idegen nyelv – angol

Évszakok II.

Ezen a foglalkozáson az évszakok közül a telet beszéltük meg. Felelevenítettük a legfontosabb szavakat és kifejezéseket. Minden tanuló felírt a táblára egy szót, ami eszébe jutott erről az évszakról. Átbeszéltük ezek magyar jelentését, mert nem mindenki ismerte az adott szót. Megpróbáltuk összeszedni azoknak a tevékenységeknek a listáját, amelyeket télen végzünk. Végül mondatokat alkottunk a tanult szavakkal, kifejezésekkel, tevékenységekkel. Ehhez az egyszerű jelen idő használatát, képzését ismételtük át. Akinek eszébe jutott, az elmondhatott egy az évszakhoz köthető mondókát, versikét, dalt.

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.