Heti foglalkozások 64.

Tematikus foglalkozás – Egészséges életmód

A tematikus foglalkozáson az “A” komponens tanulóival az egészséges életmódról, annak kialakításáról beszélgetünk.

Mai témánk: Táplálkozás

Testünk egészségi állapotát a legközvetlenebb módon a táplálkozással tudjuk befolyásolni. A táplálkozás célja a test karbantartása, és az egészség megőrzése. Az ételek kiválasztásánál az elsődleges szempont az, hogy mennyire szolgálja a test egészségét. A táplálkozás szabályait nem lehet figyelmen kívül hagyni, így például a gyümölcs-, zöldség- és gabonafogyasztásnak, a fűszerezésnek, az étel elkészítésének, az evés módjának és a folyadékfogyasztásnak is vannak szabályai.

Tematikus foglalkozás – Európai Unió

A projekt tematikus foglalkozásán a “B” komponens tanulóival az Európai Unió témakörét dolgozzuk fel.

Ma a 2013-ban csatlakozó Horvátországgal ismerkedtünk. Lexikonokból, atlaszokból és az internetes oldalakról gyűjtöttek adatokat az országról. (Horvátország elhelyezkedése, nagysága, népessége, felszíne és éghajlata, nagyobb városok, stb.) Képeket néztünk meg az ország tájairól. A gyerekek érdekességeket kerestek az interneten: nevezetes épületek, híres emberek, kultúra,  … stb. A foglalkozás végén a játékos tanulásé volt a főszerep. Minden csoport kapott képeket városokról, épületekről, melyeket megfelelően kellett párosítaniuk.

Tantárgyi fejlesztés – Magyar nyelv  64. foglalkozás

November 13-a a magyar nyelv napja. Ez alkalommal a projekt keretében egy power point-os előadást tartottam a gyerekeknek, a magyar nyelv keletkezéséről, szépségéről, hogy ráirányítsam a figyelmüket a szellemi-kulturális örökségünk alapját jelentő anyanyelvünkre . Ez a nap meghatározó dátum a magyar nyelv történetében, 1844-ben ugyanis ezen a napon fogadták el a magyar nyelvet hivatalossá tevő törvényt.  Az előadást követően kötetlen beszélgetésre került sor, mely során mindenki megfogalmazta gondolatait arról, mit jelent számára az anyanyelv szó.

Tantárgyi fejlesztés – Matematika 64. foglalkozás

Testek tulajdonságait vizsgáltuk, csoportosítottuk adott tulajdonságok alapján, testeket készítettünk a térszemlélet, megfigyelőképes­ség, képi problémameglátó képesség fejlesztése érdekében. Körző és vonalzók helyes használatát gyakoroltuk, fejlesztettük a pontos, esztétikus munkavégzést, amikor két vonalzóval párhuzamos és merőleges egyeneseket rajzoltunk.                                            

Nyelvi foglalkozás – idegen nyelv – angol

Évszakok  I.

Ezen a foglalkozáson az évszakok közül az őszt beszéltük meg. Felelevenítettük a legfontosabb szavakat és kifejezéseket. Minden tanuló felírt a táblára egy szót, ami eszébe jutott erről az évszakról. Átbeszéltük ezek magyar jelentését, mert nem mindenki ismerte az adott szót. Megpróbáltuk összeszedni azoknak a tevékenységeknek a listáját, amelyeket ősszel végzünk. Végül mondatokat alkottunk a tanult szavakkal, kifejezésekkel, tevékenységekkel. Ehhez az egyszerű jelen idő használatát, képzését ismételtük át. Akinek eszébe jutott, az elmondhatott egy az évszakhoz köthető mondókát, versikét, dalt.

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.